Grenseløst - tak over hodet - del 3

I del 3 av programserien – tak over hodet – er helse- og sosialombud Kjersti Halvorsen gjest i studio. Vi får vite hvordan ombudet opplever situasjonen rundt bostedsløse, og hvorvidt de er tilfreds med kommunens helse og sosialtjeneste.

Som vaktbikkje på vegne av brukere av byens helse- og sosialtjenester opplever dem en økende pågang av henvendelser. Halvorsen leder en gruppe på 18 medarbeidere som skal sørge for at de som har behov for det får tilbudene og ytelsene dem har krav på, og at tjenesteyterne ikke forsømmer sine plikter overfor brukerne.

Sendingen gikk som direkteopptak 23. februar. I studio Olaf G. Alteren og tekniker Hans Kristen Hyrve.

Grenseløst - tak over hodet - del 2

Grenseløst fortsetter å se nærmere på problemstillingen rundt bostedsløse, og rettighetene vi alle har til å ha et eget sted å bo. Hvis man ikke klarer å sørge for det selv, har politikerne funnet opp noe som heter sosialtjenesteloven.

I del 2 av programserien “tak over hodet” får du et intervju med styremedlem og presseansvarlig Johanna Engen ved Fattighuset i Oslo. Hun mener blant annet at sosialtjenesteloven ikke fungerer etter hensikten, og at dette ikke gjør situasjonen for bostedsløse enklere.

I tillegg får du et intervju med daglig leder for Foreningen Fattignorge, Georg Rønning, som mener nok er nok og at det trengs handling. De vurderer nå å ta et par saker for retten, for å få belyst rettighetene til bostedsløse.

Sendingen gikk på lufta 16.februar. Reporter er Olaf G. Alteren.

Grenseløst - tak over hodet - del 1

I en serie programmer fremover skal vi i Grenseløst se nærmere på det å ha tak over hodet. Styreleder i Velferdsalliansen Vigdis Von Ely er gjest i studio for å snakke om situasjonen rundt det å være bostedsløs og ikke ha et hjem.

Hvilken rett har du til å ha et sted å bo? Hvem har ansvaret for at en del av befolkningen ikke har tak over hodet?

Er det en selv? Sosialoven sier at “ sosialtjenesten skal medvirke til å skaffe boliger til personer som ikke kan ivareta sine interesser på boligmarkedet”. Hvis man skal sørge for seg selv for å overleve i dette samfunnet, hvorfor har man da denne loven?

De fleste klarer å skaffe seg en bolig til et hjem på egen hånd. Enten gjennom lån i bank basert på inntekt gjennom jobb, eller gjennom hjelp fra familie. Men så enkelt er det ikke for alle.

Sendingen gikk som direkteopptak 9. februar. Intervjuer er Olaf G. Alteren.