Grenseløst - naturen

Henrik Svensen, forsker ved Physics of Geological Processes ved UiO er gjest i studio for å gi oss et innblikk i naturens naturlige tilstedeværelse. Hvordan fungerer egentlig planeten vi bor på?

Naturen er en nådeløs og ustabil mor. Vi lever på en planet som ikke bare beveger seg rundt sola, bakken under deg beveger seg selv om du sitter stille i en sofa. I kjølvannet av naturkatastrofen på Haiti og i Chile, og det som nå utspiller seg på Island, skal du i Grenseløst denne gangen få oppdatert eller nye kunnskaper om naturen.

Sending gikk som direkteopptak 30. mars. I studio Olaf G. Alteren. Tekniker er Espen Andersen.

Grenseløst - tak over hodet - del 7

I del 7 av privatlivserien – tak over hodet – skal vi få høre hva som skjer når Namsfogden går til utkastelse. Du får blant annet også vite hvordan Namsfogden opplever å sette folk på gata.

Namsfogden får et økende antall begjeringer om utkastelser, og det er som oftest forsent når dem står og banker på døren. Hvordan skal man forholde seg til Namsfogden når en begjering faller ned i postkassa og hvor nådeløs er dem på jobb. Etter dette programmet tror jeg du vil gjøre hva som helst for å unngå å noensinne komme i kontakt med Namsfogden.

I 2009 ble nærmere 1100 personer satt på gata av Namsfogden.

Sendingen gikk på lufta 23. mars uten fravikelse, men som direkteopptak. I studio Olaf G. Alteren og tekniker Tom Fagerland.

Grenseløst - tak over hodet - del 6

Sivilombudsmannens oppgave er å kontrollere offentlige myndigheter og er samtidig et tillegg til domstolenes kontroll med forvaltningen. Men saker som omfatter bostedsløshet får sivilombudsmannen sjeldent. I del 6 av livstilserien – tak over hodet – skal vi få høre hva sivilombudsmannen opplever situasjonen og hvilken forskjell de kan gjøre for dem som vil klage.

Du får også høre sivilombudsmannen fortelle at det ikke er noen tvil om at alle har rett til et sted å bo.

Vi skal også en tur til Gatejuristen som hjelper dem som trenger bistand til å forholde seg til det offentlige hjelpeapparat. Gatejuristen opplever en økende pågang og fungerer som en hjelpende hånd i kontakt med blant annet sosialtjenesten.

Sendingen gikk på lufta som direkteopptak, på 28-årsdagen til Radio Nova, 16 mars. I studio Olaf G. Alteren og tekniker Martin Beyer.

Grenseløst - tak over hodet - del 5

Er det en menneskerettighet å sitt eget hjem? I del 5 av primærbehovserien – tak over hodet – er politisk rådgiver Gerald Folkvord i Amnesty International Norge gjest i studio. Han gir oss svar på om menneskerettighetene, som er en del av norsk lov, gir alle en grunnleggende rett til tak over hodet. Vi får også et innblikk i den internasjonale situasjonen rundt bostedsløshet og hva dette gjør med samfunnet.

Vi får også høre hva forsker Katja Johannessen, fra NIBR (Norsk Institutt for by- og regionforskning), kom frem til da hun forsket på bostedsløshet. Hvem er det som blir bostedsløs i Norge? Hva gjør det med dem som havner på gata? Og hvorfor øker antallet bostedsløse? Mange spørsmål stilles og mange spørsmål blir besvart i denne utgaven av Grenseløst.

Sendingen gikk på lufta som direkteopptak 9.mars. I studio Olaf G. Alteren og teknikerne Espen Andersen og Martin Beyer.

Grenseløst - tak over hodet - del 4

Petter Madsen er bostedsløs. I del 4 av programserien – tak over hodet – forteller han om hvordan han ble bostedsløs og hvordan han opplevde sosialtjenestens manglende evne til å hjelpe. Overgrep, svindel, og lovbrudd av det offentlige, er stikkord for historien som Madsen har å fortelle.

Petter forteller blant annet om hvordan han opplever at hjelperne, sosialtjenesten, snur ryggen til ham og ikke hjelper mennesker i nød. Noe som gjør at mange sover under trær i parker i mangel på et bedre alternativ. Han forteller om hvordan han og mange i dag blir rammet av et lovverk som ikke beskytter de svakeste i samfunnet, men gir pengesterke muligheten til å utnytte det samme lovverket og kaste folk ut av hjemmene sine.

Men Petter er også heldig. Han har venner han kan bo midlertidlig hos i en krisesituasjon. Men det finnes mennesker som er helt alene og som ikke har muligheten til å hente seg inn hos venner, ganske enkelt fordi de ikke har noen. Hva med rettsvernet til disse?

Sendingen gikk som direkteopptak 2. mars. Intervjuer er Olaf G. Alteren. Tekniker er Espen Andersen.