Grenseløst - poesi

Har poesi noen betydning i dag, eller er samfunnet digitalisert i søvn av rutiner. Jan Erik Vold er gjest i studio for å snakke om poesiens posisjon i dag. Hva skal vi med poesi? Er det bare noe sært for spesielt interesserte? I sesongens siste Grenseløst avslutter vi poetisk og med gode tanker for en fremtid med mer ettertanke.

Programmet ble sendt som direkteopptak 8.juni. I studio Olaf G. Alteren og tekniker Marianne Myrhol.

Grenseløst er tilbake i midten av august. Har du noe å komme med – send meg en mail på: grenselost@radionova.no

Grenseløst - motstand

Motstandsmannen Gunnar Sønsteby, også kjent som Kjakan, Erling Fjeld og No. 24, er gjest i studio for å snakke om det å yte motstand. Krever det spesielle egenskaper for å yte motstand mot en overmakt?

Du får høre Sønsteby fortelle om hvordan han kom inn i motstandskampen før andre verdenskrig kom til Norge, og hvordan dette utviklet seg når innvasjonen var et faktum. Hva tenkte han og kameratene om hvordan de kunne yte motstand mot okkupasjonsmakten? Ville du gjort det samme hvis en lignende situasjon hadde oppstått i dag?

Sendingen gikk på lufta uten motstand og diktatorisk sensur 1. juni. Programleder er Olaf G. Alteren.