Grenseløst - poesi

Har poesi noen betydning i dag, eller er samfunnet digitalisert i søvn av rutiner. Jan Erik Vold er gjest i studio for å snakke om poesiens posisjon i dag. Hva skal vi med poesi? Er det bare noe sært for spesielt interesserte? I sesongens siste Grenseløst avslutter vi poetisk og med gode tanker for en fremtid med mer ettertanke.

Programmet ble sendt som direkteopptak 8.juni. I studio Olaf G. Alteren og tekniker Marianne Myrhol.

Grenseløst er tilbake i midten av august. Har du noe å komme med – send meg en mail på: grenselost@radionova.no

Grenseløst - motstand

Motstandsmannen Gunnar Sønsteby, også kjent som Kjakan, Erling Fjeld og No. 24, er gjest i studio for å snakke om det å yte motstand. Krever det spesielle egenskaper for å yte motstand mot en overmakt?

Du får høre Sønsteby fortelle om hvordan han kom inn i motstandskampen før andre verdenskrig kom til Norge, og hvordan dette utviklet seg når innvasjonen var et faktum. Hva tenkte han og kameratene om hvordan de kunne yte motstand mot okkupasjonsmakten? Ville du gjort det samme hvis en lignende situasjon hadde oppstått i dag?

Sendingen gikk på lufta uten motstand og diktatorisk sensur 1. juni. Programleder er Olaf G. Alteren.

Grenseløst - Afrika

Mange land i Afrika har opplevd en økonomisk booom de siste årene. Norge er blant landene som investerer og tjener penger i det tidligere håpløse kontinentet. Flyktninghjelpen har i samarbeid med Litteraturhuset avholdt sin første perspektivkveld der Afrika var temaet, og Grenseløst var til stede.

I Grenseløst denne gangen får du et intervju med investeringsdirektør Elin Ersdal i Norfund som forteller om erfaringer med å investere i Afrika. Hun forteller blant annet om hvorfor Norfund ikke tar hensyn til den politiske situasjonen i landene de investerer i.

Du får også et intervju med seniorforsker Morten Bøås i FAFO, om hvordan han ser situasjonen til et kontinent der noen land har stor vekst mens andre land blir hengende etter.

Sendingen gikk på lufta finklipt 25. mai. Reporter er Olaf G. Alteren.

Grenseløst - tak over hodet - del 9 - staten

Statssekretær Hege Solbakken er gjest i studio for å svare på spørsmål om hva staten gjør for å forhindre det økende antallet bostedsløse. Er staten de bostedsløses høye beskytter? I del 9 av egenadresseserien – tak over hodet – skal vi få høre den rødgrønne regjeringens syn på retten til bolig og hvordan de mener den bør gjennomføres.

Du får også høre hvorfor regjeringen mener det var riktig å oppheve husleiereguleringsloven. Og hva bør gjøres med leilendingsloven? Hva gjøres egentlig av staten Norge for å leve opp til forpliktelsene til menneskerettighetene? Er Norge et så godt land å leve i, at problemstillingen rundt bostedsløshet ikke blir noe annet enn pynteprat? Det kan du finne ut i Grenseløst denne gangen. Har du innspill? Send en mail til: grenselost@radionova.no

Sendingen gikk på lufta som direkteopptak 11. mai. I studio Olaf G. Alteren. Tekniker er Tom Fagerland.

Grenseløst - tak over hodet - del 8 - byråden

Sosialbyråd Anniken Haugli er gjest i studio for å svare på spørsmål om hvordan Oslo kommune hjelper bostedsløse. I del 8 av programserien – tak over hodet – får du høre byråden gi instruks til hvordan sosialtjenesten skal ta i mot de som ber om hjelp.

Du får også høre Haugli svare på kritikk fra helse- og sosialombud Kjersti Halvorsen, som opplever at flere og flere klager på sosialtjenesten. Hvordan ser sosialbyråd Anniken Haugli på retten til bolig? Og tilbudet til de som trenger hjelp til tak over hodet?

Sendingen gikk på lufta 4.mai uten sensur. I studio Olaf G. Alteren. Tekniker er Tom Fagerland.

Grenseløst - kapitalisme

Kapitalisme styrer livene våre. Investor Peter Warren er gjest i studio for å gi oss et innblikk i hvordan finansbransjen fungerer. For vi slipper ikke unna. Kapitalismen er grenseløst allmektig og gjør som den vil. Hvor frittstående er kapitalismen og hvor mye kontrollerer kapitalismen livene våre. Det blir du opplyst om i denne grenseløst-sendingen.

Dette er en utvidet spesialsending som går kapitalismen nærmere etter i sømmene. Intervjuet gikk på lufta som direkteopptak 27. april. I studio Olaf G. Alteren. Tekniker er Pål Buset.

Grenseløst - børsen

Oslo Børs er kapitalistenes lekestue her i Norge. Bedrifter av alle slag legger andeler av seg ut for salg til høystbydene. I Grenseløst denne gangen skal vi ta turen til innsiden av Oslo Børs.

Kommunikasjonssjef Guro Steine gir oss en innføring i virksomheten til kapitalens vugge. Etter denne sendingen skal du ikke se bort i fra at du før du vet ordet av det får en trang til å starte firma og børsnotere det før du får lagt deg om kvelden og stått opp dagen etter …

Programmet gikk på lufta 20.april. Reporter er Olaf G. Alteren.

Grenseløst - dataprogrammer

Dataprogrammer er overalt. Det er snart ikke grenser for hva et dataprogram kan gjøre, og vi blir mer og mer avhengige av programmerte produkter. Du finner dataprogrammer i alt fra mp3-spillere, kaffetraktere og klær. Men hvordan skaper man et dataprogram og hvordan ser det ut? Systemutvikler Kjell Irgens gir oss en innføring i hvordan et dataprogram lages. Hva må det inneholde for at vi skal kunne leve normale liv hver eneste dag.

Sendingen gikk som direkteopptak 13.april. Intervjuer er Olaf G. Alteren.

Grenseløst - naturen

Henrik Svensen, forsker ved Physics of Geological Processes ved UiO er gjest i studio for å gi oss et innblikk i naturens naturlige tilstedeværelse. Hvordan fungerer egentlig planeten vi bor på?

Naturen er en nådeløs og ustabil mor. Vi lever på en planet som ikke bare beveger seg rundt sola, bakken under deg beveger seg selv om du sitter stille i en sofa. I kjølvannet av naturkatastrofen på Haiti og i Chile, og det som nå utspiller seg på Island, skal du i Grenseløst denne gangen få oppdatert eller nye kunnskaper om naturen.

Sending gikk som direkteopptak 30. mars. I studio Olaf G. Alteren. Tekniker er Espen Andersen.

Grenseløst - tak over hodet - del 7

I del 7 av privatlivserien – tak over hodet – skal vi få høre hva som skjer når Namsfogden går til utkastelse. Du får blant annet også vite hvordan Namsfogden opplever å sette folk på gata.

Namsfogden får et økende antall begjeringer om utkastelser, og det er som oftest forsent når dem står og banker på døren. Hvordan skal man forholde seg til Namsfogden når en begjering faller ned i postkassa og hvor nådeløs er dem på jobb. Etter dette programmet tror jeg du vil gjøre hva som helst for å unngå å noensinne komme i kontakt med Namsfogden.

I 2009 ble nærmere 1100 personer satt på gata av Namsfogden.

Sendingen gikk på lufta 23. mars uten fravikelse, men som direkteopptak. I studio Olaf G. Alteren og tekniker Tom Fagerland.

Grenseløst - tak over hodet - del 6

Sivilombudsmannens oppgave er å kontrollere offentlige myndigheter og er samtidig et tillegg til domstolenes kontroll med forvaltningen. Men saker som omfatter bostedsløshet får sivilombudsmannen sjeldent. I del 6 av livstilserien – tak over hodet – skal vi få høre hva sivilombudsmannen opplever situasjonen og hvilken forskjell de kan gjøre for dem som vil klage.

Du får også høre sivilombudsmannen fortelle at det ikke er noen tvil om at alle har rett til et sted å bo.

Vi skal også en tur til Gatejuristen som hjelper dem som trenger bistand til å forholde seg til det offentlige hjelpeapparat. Gatejuristen opplever en økende pågang og fungerer som en hjelpende hånd i kontakt med blant annet sosialtjenesten.

Sendingen gikk på lufta som direkteopptak, på 28-årsdagen til Radio Nova, 16 mars. I studio Olaf G. Alteren og tekniker Martin Beyer.

Grenseløst - tak over hodet - del 5

Er det en menneskerettighet å sitt eget hjem? I del 5 av primærbehovserien – tak over hodet – er politisk rådgiver Gerald Folkvord i Amnesty International Norge gjest i studio. Han gir oss svar på om menneskerettighetene, som er en del av norsk lov, gir alle en grunnleggende rett til tak over hodet. Vi får også et innblikk i den internasjonale situasjonen rundt bostedsløshet og hva dette gjør med samfunnet.

Vi får også høre hva forsker Katja Johannessen, fra NIBR (Norsk Institutt for by- og regionforskning), kom frem til da hun forsket på bostedsløshet. Hvem er det som blir bostedsløs i Norge? Hva gjør det med dem som havner på gata? Og hvorfor øker antallet bostedsløse? Mange spørsmål stilles og mange spørsmål blir besvart i denne utgaven av Grenseløst.

Sendingen gikk på lufta som direkteopptak 9.mars. I studio Olaf G. Alteren og teknikerne Espen Andersen og Martin Beyer.

Grenseløst - tak over hodet - del 4

Petter Madsen er bostedsløs. I del 4 av programserien – tak over hodet – forteller han om hvordan han ble bostedsløs og hvordan han opplevde sosialtjenestens manglende evne til å hjelpe. Overgrep, svindel, og lovbrudd av det offentlige, er stikkord for historien som Madsen har å fortelle.

Petter forteller blant annet om hvordan han opplever at hjelperne, sosialtjenesten, snur ryggen til ham og ikke hjelper mennesker i nød. Noe som gjør at mange sover under trær i parker i mangel på et bedre alternativ. Han forteller om hvordan han og mange i dag blir rammet av et lovverk som ikke beskytter de svakeste i samfunnet, men gir pengesterke muligheten til å utnytte det samme lovverket og kaste folk ut av hjemmene sine.

Men Petter er også heldig. Han har venner han kan bo midlertidlig hos i en krisesituasjon. Men det finnes mennesker som er helt alene og som ikke har muligheten til å hente seg inn hos venner, ganske enkelt fordi de ikke har noen. Hva med rettsvernet til disse?

Sendingen gikk som direkteopptak 2. mars. Intervjuer er Olaf G. Alteren. Tekniker er Espen Andersen.

Grenseløst - tak over hodet - del 3

I del 3 av programserien – tak over hodet – er helse- og sosialombud Kjersti Halvorsen gjest i studio. Vi får vite hvordan ombudet opplever situasjonen rundt bostedsløse, og hvorvidt de er tilfreds med kommunens helse og sosialtjeneste.

Som vaktbikkje på vegne av brukere av byens helse- og sosialtjenester opplever dem en økende pågang av henvendelser. Halvorsen leder en gruppe på 18 medarbeidere som skal sørge for at de som har behov for det får tilbudene og ytelsene dem har krav på, og at tjenesteyterne ikke forsømmer sine plikter overfor brukerne.

Sendingen gikk som direkteopptak 23. februar. I studio Olaf G. Alteren og tekniker Hans Kristen Hyrve.

Grenseløst - tak over hodet - del 2

Grenseløst fortsetter å se nærmere på problemstillingen rundt bostedsløse, og rettighetene vi alle har til å ha et eget sted å bo. Hvis man ikke klarer å sørge for det selv, har politikerne funnet opp noe som heter sosialtjenesteloven.

I del 2 av programserien “tak over hodet” får du et intervju med styremedlem og presseansvarlig Johanna Engen ved Fattighuset i Oslo. Hun mener blant annet at sosialtjenesteloven ikke fungerer etter hensikten, og at dette ikke gjør situasjonen for bostedsløse enklere.

I tillegg får du et intervju med daglig leder for Foreningen Fattignorge, Georg Rønning, som mener nok er nok og at det trengs handling. De vurderer nå å ta et par saker for retten, for å få belyst rettighetene til bostedsløse.

Sendingen gikk på lufta 16.februar. Reporter er Olaf G. Alteren.

Grenseløst - tak over hodet - del 1

I en serie programmer fremover skal vi i Grenseløst se nærmere på det å ha tak over hodet. Styreleder i Velferdsalliansen Vigdis Von Ely er gjest i studio for å snakke om situasjonen rundt det å være bostedsløs og ikke ha et hjem.

Hvilken rett har du til å ha et sted å bo? Hvem har ansvaret for at en del av befolkningen ikke har tak over hodet?

Er det en selv? Sosialoven sier at “ sosialtjenesten skal medvirke til å skaffe boliger til personer som ikke kan ivareta sine interesser på boligmarkedet”. Hvis man skal sørge for seg selv for å overleve i dette samfunnet, hvorfor har man da denne loven?

De fleste klarer å skaffe seg en bolig til et hjem på egen hånd. Enten gjennom lån i bank basert på inntekt gjennom jobb, eller gjennom hjelp fra familie. Men så enkelt er det ikke for alle.

Sendingen gikk som direkteopptak 9. februar. Intervjuer er Olaf G. Alteren.

Grenseløst - manipulasjon

Liker du å bli manipulert? Hvis ikke bør du ut i fra hva som er godt for deg lytte på denne grenseløst-sendingen.

Advokat og psykolog Grethe Nordhelle er gjest i studio. Hun har skrevet boken “Manipulasjon – forståelse og håndtering” og gir oss i denne lille halvtimen blant annet en forståelse av det å bli manipulert og hvordan man kan håndtere det. Men er det noe du i det hele tatt kan gjøre med manipulatorer?

Intervjuet er deriomot ikke manipulert og ble sendt som direkteopptak 19. januar. Intervjuer er Olaf G. Alteren.

Grenseløst - klima

Grenseløst sesong 3 er i gang. Ny sesong, nye muligheter og mange, mange nye intervjuer. Først om klima.

Klima er snart verdens kjedeligste tema. Så før det var forsent og de fleste av oss enten har druknet, visnet bort eller fryset ihjel, åpner Grenseløst sesong 3 med dette fordrukne saksområdet.

Klimaforsker Nalân Koç, leder for scenter for Is, Klima og Økosystem ved Norsk Polarinstitutt er gjest. Hun var en av de som hadde jobbet fram rapporten som Al Gore og Jonas Gahr-Støre la frem under klimaforhandlingene i København.

Intervjuet ble gjort av Olaf G. Alteren 22. desember i Tromsø, og sendt som live on tape 12. januar på Radio Nova.