Grenseløst - Afrika

Mange land i Afrika har opplevd en økonomisk booom de siste årene. Norge er blant landene som investerer og tjener penger i det tidligere håpløse kontinentet. Flyktninghjelpen har i samarbeid med Litteraturhuset avholdt sin første perspektivkveld der Afrika var temaet, og Grenseløst var til stede.

I Grenseløst denne gangen får du et intervju med investeringsdirektør Elin Ersdal i Norfund som forteller om erfaringer med å investere i Afrika. Hun forteller blant annet om hvorfor Norfund ikke tar hensyn til den politiske situasjonen i landene de investerer i.

Du får også et intervju med seniorforsker Morten Bøås i FAFO, om hvordan han ser situasjonen til et kontinent der noen land har stor vekst mens andre land blir hengende etter.

Sendingen gikk på lufta finklipt 25. mai. Reporter er Olaf G. Alteren.

Grenseløst - tak over hodet - del 9 - staten

Statssekretær Hege Solbakken er gjest i studio for å svare på spørsmål om hva staten gjør for å forhindre det økende antallet bostedsløse. Er staten de bostedsløses høye beskytter? I del 9 av egenadresseserien – tak over hodet – skal vi få høre den rødgrønne regjeringens syn på retten til bolig og hvordan de mener den bør gjennomføres.

Du får også høre hvorfor regjeringen mener det var riktig å oppheve husleiereguleringsloven. Og hva bør gjøres med leilendingsloven? Hva gjøres egentlig av staten Norge for å leve opp til forpliktelsene til menneskerettighetene? Er Norge et så godt land å leve i, at problemstillingen rundt bostedsløshet ikke blir noe annet enn pynteprat? Det kan du finne ut i Grenseløst denne gangen. Har du innspill? Send en mail til: grenselost@radionova.no

Sendingen gikk på lufta som direkteopptak 11. mai. I studio Olaf G. Alteren. Tekniker er Tom Fagerland.

Grenseløst - tak over hodet - del 8 - byråden

Sosialbyråd Anniken Haugli er gjest i studio for å svare på spørsmål om hvordan Oslo kommune hjelper bostedsløse. I del 8 av programserien – tak over hodet – får du høre byråden gi instruks til hvordan sosialtjenesten skal ta i mot de som ber om hjelp.

Du får også høre Haugli svare på kritikk fra helse- og sosialombud Kjersti Halvorsen, som opplever at flere og flere klager på sosialtjenesten. Hvordan ser sosialbyråd Anniken Haugli på retten til bolig? Og tilbudet til de som trenger hjelp til tak over hodet?

Sendingen gikk på lufta 4.mai uten sensur. I studio Olaf G. Alteren. Tekniker er Tom Fagerland.