Grenseløst - motstand

Motstandsmannen Gunnar Sønsteby, også kjent som Kjakan, Erling Fjeld og No. 24, er gjest i studio for å snakke om det å yte motstand. Krever det spesielle egenskaper for å yte motstand mot en overmakt?

Du får høre Sønsteby fortelle om hvordan han kom inn i motstandskampen før andre verdenskrig kom til Norge, og hvordan dette utviklet seg når innvasjonen var et faktum. Hva tenkte han og kameratene om hvordan de kunne yte motstand mot okkupasjonsmakten? Ville du gjort det samme hvis en lignende situasjon hadde oppstått i dag?

Sendingen gikk på lufta uten motstand og diktatorisk sensur 1. juni. Programleder er Olaf G. Alteren.